Voorwaarden

Rent Your Chef

Voorwaarden

 

 

 

  • Alle prijzen in deze brochure zijn inclusief BTW
  • Bestellingen dienen ten laatste een week op voorhand door gegeven te worden. Met het juiste aantal personen en het menu of  buffet keuzen.
  • Als bevestiging van u reservatie vragen wij een voorschot van 30%
  • Kleine wijzigingen kunnen gebeuren tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de activiteit. Daarna kunnen we helaas geen wijzigingen meer aanvaarden.
  • Onze facturen dienen binnen de twee weken na datum betaald te worden. Bij overschrijding van de betalingstermijn zullen wij de kosten en uw nalatigheidsintresten aanreken.
  • Alle geleverde of gehuurde materialen zullen bij beschadiging, breuk of verlies aangerekend worden.
  • Klachten of problemen kan u tijdens de activiteit melden, Of dienen 24 uur na de activiteit ons schriftelijk bezorgd te worden.
  • Onze voorwaarden en prijzen blijven geldig zonder tegenbericht of andere schriftelijke overeenkomst. Bij geschillen zijn enkel de rechtbank van Tongeren bevoegd.

Levering

  • Levering binnen de 12 km en vanaf 12 personen (binnen de 12 km) gratis.
  • Daarbuiten tellen wij 0,75 EUR per kilometer.